Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Volná místa

Volná místa pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kód

Název oboru

Délka

studia

Přijímací

zkoušky

Počet volných

míst

82-41-M/13

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

4 roky

Talentová zkouška

3

82-41-M/04

Průmyslový design

4 roky

Talentová zkouška

2

82-41-M/01

Užitá malba

4 roky

Talentová zkouška

6

LO + H

82-51-L/05

28-58-H/01

Kombinovaný obor

Uměleckořemeslné zpracování skla
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla4 roky

3 rokyTalentová zkouška

4