Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Dle školského zákona v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, zašle ředitel školy u oborů s talentovou zkouškou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení, ve kterém se stanoví pořadí uchazečů na základě výsledku u talentové zkoušky. Celkové výsledky a pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní ředitel školy v období od 5. do 15. února.

Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.  V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. 

Zápisové lístky budou v novém systému elektronického podávání přihlášek (od 2/2024) zrušeny bez náhrady a nebudou se tak odevzdávat škole.

Ředitel školy nebude vydávat a rozesílat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejní CERMAT v systému DiPSy (digitální přihlašovací systém) dne 15. května 2024.

Odvolání se budou přijímat pouze z důvodu procesních chyb v přijímacím řízení, nikoliv z důvodu nepřejetí na zvolený obor z kapacitních důvodů.

2. kolo

Administrace přihlášek: Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Konečné výsledky 2. kola přijímacího řízení zveřejní CERMAT v systému DiPSy dne 21. června 2024.Výsledky talentové zkoušky – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

1. kolo konané dne 3. a 4. ledna 2024

obor Užitá malba  Výsledky přijímacího řízení.pdf

obor Průmyslový design - Výsledky přijímacího řízení.pdf

obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů - Výsledky přijímacího řízení.pdf

kombinovaný obor L0+H Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář - Výsledky přijímacího řízení.pdf


2. kolo konané dne 11. 6. 2024

obor Užitá malba (výsledky přijímacího řízené.pdf)

obor Průmyslový design (Výsledky přijímacího řízení.pdf)

obor Výtvarné zpracování skla a světelný objektů  (Výsledky přijímacího řízení.pdf)

obor L0+H Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář (Výsledky přijímacího řízení.pdf)


3. kolo konané dne X. X. 2024

kombinovaný obor L0+H Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář (Výsledky přijímacího řízení.pdf)


Přijímací řízení – obory středního vzdělání s výučním listem: 

1. kolo konané dne: ve školním roce 2024/25 nebude otevřen samostatný obor Sklář (možnost studia v rámci kombinovaného oboru L0+H)

obor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Výsledky přijímacího řízení.pdf)