DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 14. října 2022, více ZDE.Výstava v Holešově - 22. 9. - 27.11. 2022Výstava k Mezinárodnímu roku skla 2022 ZDE.

Mezinárodní setkání M1

ZÁPIS Z MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ 8. – 10. 12. 2018

 

Přítomni:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí (SUPŠS VM): Krasimira Kolčeva, Kateřina Hofmannová, Šárka Skočková, Jiří Pivovarčík

National Institute of Archaeology with Museum – Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria (Naim-Ban): Anastasia Cholakova, Filip Petrunov

Muzeul de Arta Vizuala, Galati, Romania (MAV): Ada-Simona Biris, George Miron

Darjaven Kulturen Institut „Kulturen Centar Dvoreca“, Balchik, Bulgaria (DKI KC): Zheni Mihaylova, Violeta Velikova

foto: Filip Petrunov

1. Oficiální přivítání a zahájení 1. mezinárodního setkání – ředitel školy Jiří Pivovarčík přivítal účastníky M1 v prostorách budovy školy

2. Představení jednotlivých organizací a jejich zástupců v projektu – jednotlivé organizace si připravili krátké představení zapojených institucí prostřednictvím powerpointových prezentací, publikací a krátkých informačních filmů. Představení školy proběhlo formou prohlídky školní budovy a ateliérů a školní ateliérové huti. Jednotlivý účastníci se představili – stručně o jejich pozici v organizaci a jejich práce, zaměření a funkce v projektu.  

3. Seznámení s obsahem, cíli a výstupy projektu – koordinátorka projektu K. Kolčeva představila koncepci projektu. Zopakovala nejzásadnější cíle a výstupy projektu (viz písemné materiály). Účastníci se shodli, že závěrečné konference se budou účastnit také další přizvaní odborníci, tak aby byl dosah projektu co nejširší.

4. Organizace aktivit projektu – po vzájemné dohodě byly upraveny a upřesněny termíny jednotlivých aktivit, tak aby vyhovovaly všem zapojeným organizacím. Aktivita C1 v Sofii proběhne v termínu od 28. 6. – 2. 7. 2019, aktivita C2 v Galati od 28. 10. – 1. 11. 2019, C3 v Balchiku od 1. – 5. 5. 2020, 2. mezinárodní setkání v měsíci červnu 2020 a C4 v listopadu 2020 (přesné termíny M2 a C4 budou upřesněny v říjnu 2020). Pořádající organizace předloží koordinátorce návrh programu v dostatečném předstihu (nejméně 3 měsíce před zahájením aktivity) ke schválení. Organizace se dohodly také o zajištění doprovodného programu pro účastníky (např. návštěvy dalších muzeí, divadelní nebo filmová představení a jiné kulturní akce). Ubytování a strava v místě pobytu bude zajištěna hostitelskou organizací a řešena s koordinátorem projektu v předstihu. Hostitelské organizace budou veškeré změny konzultovat s koordinátorem projektu.  

5. Financování projektu – zapojené organizace byly seznámeny s rozpočtem projektu a rozpočtem pro jednotlivé aktivity a organizačními a cestovními náklady. Ekonomka projektu seznámila všechny strany s náležitostmi, které musí obsahovat doklady pro účetnictví. Organizace se pokusí zajistit potřebné náležitosti tak, aby mohly platby probíhat bezkontaktně.

6. Prezentace projektu veřejnosti, publicita – účastníci byli seznámeni s plánem na vytvoření webových stránek projektu a její plánovanou vizuální podobou. Byla zaregistrovaná doména http://glasschoolerasmusplus.cz/, která bude sloužit k šíření výsledků projektu. Na jednání se všichni zavázali k prezentaci projektu na webových stránkách a facebooku jednotlivých organizací a používání potřebných log. Dle možností zajistí organizace také publicitu projektu, hlavně během probíhajících aktivit, v médiích.

7. Další – výběr žáků Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí proběhne v měsíci lednu 2019, podle stanovených kritérií, z 2. ročníku. Pro účastníky byl zajištěn také neformální program (exkurze do Karolinky a Muzea skla, exkurze do Olomouce). V pondělí 11. 12. 2018 byli účastníci také přijati starostou města Valašské Meziříčí R. Stržínkem, který přislíbil projekt podpořit.

 Odkazy na články:

https://www.facebook.com/groups/222235217921268/permalink/1501981099946667/

https://www.facebook.com/groups/222235217921268/permalink/1502196699925107/ 

https://www.facebook.com/groups/222235217921268/permalink/1502290569915720/

https://www.facebook.com/pg/MAVGL/posts/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/fpetrunov/posts/10214029035822757

http://pronewsdobrich.bg/2018/12/16/vdahnoveni-ot-dvoretsa-v-balchik-pla/?fbclid=IwAR31kFdk2OmS1FS7ypqxnQRUhbyrNKlo-3BuySObM5seG9-kJnpdcBVq6oU